Trang chủ

CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN Từ 02/11 đến ngày 08/11/2015
Ngày đăng 02/11/2015 | 04:11 | Lượt xem: 551

Thứ ngày

Nội dung

Đ/c phụ trách

Địa điểm

Thứ hai 02/11

Sáng

- Học bổ sung xác nhận trình độ tương đương sơ cấp lý luận chính trị (từ ngày 31/10÷08/11/2015)

TT BDCT

32 VTS

Chiều

- Kiểm điểm thực hiện Kết luận Thanh tra về quản lý sử dụng đất tại Xí nghiệp gỗ Đông Dương (Thanh tra quận chuẩn bị)

Đ/c Xuân  - PCT

P. họp 2B

Thứ ba 03/11

Sáng

- Giao ban công tác Giáo dục và Đào tạo tháng 10/2015 (P. GD&ĐT chuẩn bị)

Đ/c Phung – PCT

P. họp 2C

 

- Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án khu TĐC đường Đông Khê 2 (P.TNMT c.bị)

Đ/c Tuấn – PCT

P. họp 2B

 

- Thẩm định phường đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến năm 2020 (P. Y tế chuẩn bị)

Đoàn thẩm định

Cơ sở

Chiều

- Đồng chí Bí thư Quận ủy làm việc với các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Quận ủy

Đ/c Bí thư QU

P. họp QU

 

- Làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư Cửu Long v/v giải quyết các vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án kiên cố hóa đoạn kênh sau cống 7 gian (P. TCKH, BQLDA chuẩn bị)

Đ/c Xuân - PCT

P. họp 2B

 

- Ban quản lý dự án HRCD sơ kết quý I năm tài chính 2016 (P. Kinh tế chuẩn bị)

BQL HRCD

P. họp 2C

 

- 15h30: Kiểm điểm tiến độ GPMB Lô 26, 27, 27MR Dự án Ngã 5 – Sân Bay Cát Bi (TTPTQĐ chuẩn bị)

Đ/c Xuân  - PCT

P. họp 2B

Cả ngày

- Thanh tra thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng tại phường Lạc Viên.

Đoàn Thanh tra

Cơ sở

Thứ tư

04/11

Sáng

- 07h30: Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về công tác đối ngoại tại cơ sở (VP+P.NV chuẩn bị)

Đ/c Phung - PCT

Hội trường 3C

 

- Đồng chí Bí thư làm việc với Đảng ủy phường Máy Chai

Đ/c Bí thư QU

P. họp QU

 

- Nghe báo cáo v/v xác định giá đất cụ thể phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất, lập phương án BTHT&TĐC thực hiện các dự án trên địa bàn quận

Đ/c CT UBND

P. giao ban

 

- 9h30: Tham vấn các sở ngành TP v/v giải quyết vướng mắc liên quan đến việc thực hiện một số dự án đấu giá QSDĐ (BQLDA chuẩn bị)

Đ/c Xuân – PCT

P. họp 2C

Chiều

- Kiểm tra thực địa và nghe báo cáo về tiến độ dự án Đông Khê II

Đ/c Bí thư QU

Thực địa,

P. họp QU

 

- Nghe báo cáo về việc xây dựng khu di tích lịch sử cách mạng Căng Máy Chai (P.TCKH chuẩn bị)

Đ/c Phung – PCT

P. Giao ban

 

- Họp giải quyết tranh chấp đất đai giữa công ty Thùy Dương và Công ty Khánh Minh (Ban Tiếp công dân chuẩn bị)

Đ/c Xuân - PCT

P. họp 2B

Cả ngày

- Thanh tra thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng tại phường Cầu Tre.

Đoàn Thanh tra

Cơ sở

Thứ năm

05/11

Sáng

- Họp UBND quận mở rộng sơ kết công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2015

Đ/c CT UBND

P. họp 2C

 

- Họp chi ủy cơ quan Quận ủy

Đ/c BTCB

P. họp QU

Chiều

- Ban pháp chế HĐND TP làm việc với Thanh tra TP

Đ/c Bí thư QU

Thanh tra TP

 

- Tiếp và giải quyết kiến nghị của công dân phường Lạc Viên  liên quan đến dự án Ngã 5 – Sân bay Cát Bi (P. TNMT chuẩn bị)

Đ/c Xuân - PCT

P. họp 2B

 

- Thanh tra thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết đơn thư và phòng chống tham nhũng tại phường Vạn Mỹ.

Đoàn Thanh tra

Cơ sở

 

- 15h30: Tiếp và giải quyết kiến nghị của các hộ dân thực hiện dự án đấu giá đất 241 Lạch Tray

 (TTPTQĐ chuẩn bị)

Đ/c Xuân - PCT

P. họp 2B

Thứ sáu

06/11

Sáng

- Giao ban các cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc Quận ủy

Đ/c Bí thư QU

P. họp QU

 

- Duyệt phát triển Đảng

Đ/c PBT TT QU

P. họp QU

 

- Giao ban CT, các PCT UBND quận

Đ/c CT UBND

P. Giao ban

 

- Tập huấn Luật Hòa giải (P. Tư pháp chuẩn bị)

Đ/c Phung - PCT

Hội trường 3C

Chiều

- Họp Thường trực Quận ủy

Đ/c Bí thư QU

P. họp QU

 

 

 

 

Thứ bảy

07/11

Cả ngày

- Trực Chỉ huy PCTT-TKCN

P. Kinh tế

UBND quận

 

 

 

 

Chủ nhật 08/11

Cả ngày

- Trực Chỉ huy PCTT-TKCN

P. Kinh tế

UBND quận

 

 

 

 

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 101134
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 21/10/2019 09:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2667
Tổng số truy cập: 10177319