Trang chủ

Hoạt động UBND

130 cán bộ được tập huấn kiến thức quốc phòng - an ninh
Ngày đăng 26/09/2016 | 10:28 | Lượt xem: 1616

Hội đồng giáo dục Quốc phòng Quận Ngô Quyền vừa tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho học viên thuộc đối tượng 4 là cán bộ công chức các ban ngành đoàn thể quận và các phường trên địa bàn quận.

Tham gia lớp học, các học viên được bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh với những nội dung cơ bản về quan điểm, đường lối của Đảng, nhà nước về chiến lược quốc phòng, an ninh trong thời kỳ mới; cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý nhiệm vụ quốc phòng và an ninh  trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Quán triệt những mội dung, quan điểm cơ bản của Đảng và Nhà nước về thực hiện hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn cách mạng mới và những kiến thức quân sự cần thiết, làm cơ sở vận dụng, triển khai tổ chức thực hiện; góp phần xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng mới. Các kiến thức được bồi dưỡng giúp cán bộ công chức nâng cao nhận thức và hành động, nêu cao tinh thần trách nhiệm, làm tốt chức năng tham mưu các cấp ủy Đảng, cơ quan quân sự địa phương, qua đó chuẩn bị tốt về mọi mặt, chủ động và sẵn sàng, phản ứng nhanh chóng, chính xác trước mọi tình huống góp phần xây dựng nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân trên địa bàn quận ngày càng vững mạnh./.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 101134
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 16/10/2019 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1989
Tổng số truy cập: 10093680