Trang chủ

Hoạt động UBND

Quy hoạch phát triển tổng thể kinh tế-xã hội quận Ngô Quyền: Huy động các nguồn lực thực hiện bài bản phát triển toàn diện
Ngày đăng 07/11/2016 | 09:24 | Lượt xem: 809

Chiều 2-11, UBND Quận Ngô Quyền tổ chức công bố quyết định của UBND thành phố phê duyệt Dự án “ Điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội Quận Ngô Quyền đến năm 2025".

Đến dự có đồng chí Lê Khắc Nam, Phó chủ tịch UBND thành phố; Lãnh đạo các Sở ngành liên quan; Lãnh đạo Quận ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân quận; lãnh đạo các phòng chuyên môn; Lãnh đạo Đảng ủy - UBND 13 phường, đại diện các tổ dân phố và người dân trên địa bàn quận.

 

 

Theo quyết định của UBND thành phố, mục tiêu tổng quát phát triển quận là xây dựng quận Ngô Quyền theo mô hình kinh tế dịch vụ-công nghiệp; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của các tầng lớp nhân dân trên địa bàn quận ngang bằng mức sống của các đô thị hàng đầu trong cả nước; phấn đấu đến năm 2025, Ngô Quyền trở thành quận phát triển toàn diện về KT-XH, với hệ thống kết cấu hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đáp ứng tiêu chuẩn đô thị loại 1, đô thị xanh, văn minh, hiện đại. Trong đó, giai đoạn 2016-2020 phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên địa bàn quận tăng bình quân hơn 14,2%; giai đoạn 2021-2025 bình quân hơn 14,1%. Giai đoạn 2016-2020 có 23 dự án ưu tiên đầu tư trên địa bàn quận; giai đoạn 2021-2025 sẽ có 27 dự án ưu tiên đầu tư theo quy hoạch (QH) nêu trên.

 

 

Phó chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam chỉ đạo các ban, ngành thành phố hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, giám sát UBND quận Ngô Quyền thực hiện QH; cân đối nguồn lực và lồng ghép các chương trình, dự án thực hiện QH của quận Ngô Quyền vào QH, kế hoạch của thành phố; đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án do thành phố quản lý trên địa bàn quận. UBND quận Ngô Quyền quản lý tốt QH, sớm triển khai phê duyệt các QH phân khu, quan tâm đến quản lý đất đai, phối hợp các ban, ngành thành phố xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện theo quy định; nghiên cứu đề xuất các cơ chế, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, thu hút các nguồn lực thực hiện QH, phù hợp các quy định pháp luật hiện hành.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 101134
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 17/10/2019 02:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 2439
Tổng số truy cập: 10107533