Trang chủ

Hoạt động UBND

Quận Ngô QUyền triển khai kế hoạch tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017
Ngày đăng 07/11/2016 | 09:44 | Lượt xem: 862

Hội đồng nghĩa vụ quân sự Quận ngô Quyền triển khai kế hoạch phát lệnh gọi công dân nhập ngũ và tổ chức lễ giao nhận quân năm 2017

Hội nghị thống nhất nội dung, thời gian, tổ chức, phương pháp, quy trình tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ. Đồng thời phân công, giao nhiệm vụ các phòng, ban, ngành, tổ chức chính trị xã hội, các đơn vị sự nghiệp nhà nước và UBND 13 phường trên địa bàn về tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2017.

Quận yêu cầu các ban, ngành, tổ chức chính trị - xã hội và Hội đồng nghĩa vụ quân sự nêu cao vai trò, trách nhiệm hướng dẫn, giúp đỡ các phường thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, UBND và Hội đồng nghĩa vụ quân sự các phường phát huy sức mạnh tổng hợp hệ thống chính trị thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao, bảo đảm chất lượng tốt, đúng luật và an toàn về mọi mặt. Hội đồng nghĩa vụ quân sự quận triển khai tuyên truyền, vận động thanh niên tình nguyện viết đơn lên đường thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự; tổ chức các đợt sơ tuyển, khám tuyển đúng kế hoạch, bảo đảm 100% thanh niên của quận lên đường nhập ngũ có lý lịch, sức khỏe và trình độ học vấn theo đúng chỉ tiêu được giao./.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 101134
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 23/10/2019 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1589
Tổng số truy cập: 10215960