Trang chủ

Văn bản điều hành

Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ : Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020
Ngày đăng 10/01/2017 | 05:06 | Lượt xem: 325

Ngày 13/6/2013, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 76/NQ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 – 2020. Theo Nghị quyết 76/NQ-CP, Bộ Tư pháp được giao bổ sung thực hiện 03 nhiệm vụ trên cơ sở chuyển nhiệm vụ và bộ máy tổ chức của Cục Kiểm soát thủ tục hành chính từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp (Quyết định số 1668/QĐ-TTg ngày 8/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ), cụ thể là:

- Chủ trì triển khai nội dung cải cách thủ tục hành chính;

- Chủ trì xây dựng và hướng dẫn thực hiện phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính;

- Chủ trì việc hợp tác với các tổ chức quốc tế trong việc cải cách quy định hành chính.

Đồng thời, việc thực hiện Đề án "Xây dựng công cụ đánh giá tác động thủ tục hành chính và phương pháp tính chi phí thực hiện thủ tục hành chính" cũng được chuyển gia từ Văn phòng Chính phủ sang Bộ Tư pháp.

Chi tiết xem tại đây: NQ76CP

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 120
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 12
24
(Tự động cập nhật lúc 10/12/2018 19:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 998
Tổng số truy cập: 6550434