Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục cấp giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.
Cơ quan thực hiện Phòng Kinh tế
Lĩnh vực Công thương
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi đặt cơ sở sản xuất;

- Bước 2: Cán bộ Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện kiểm tra hồ sơ; nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định thì viết Phiếu tiếp nhận hồ sơ trong đó ghi rõ ngày hẹn trả kết quả. Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức, cá nhân tiếp tục hoàn thiện hồ sơ;

- Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Kinh tế/Phòng Công Thương/Phòng Kinh tế và Hạ tầng thuộc UBND cấp huyện xem xét và cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh (theo mẫu). Trường hợp từ chối cấp Giấy phép phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do;

- Bước 4: Tổ chức, cá nhân đến Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện nơi nộp hồ sơ  xuất trình giấy hẹn, nộp phí, lệ phí theo quy định và nhận kết quả. 

Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận “một cửa” UBND cấp huyện
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:  

a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu tại Phụ lục 10 Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

b) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Giấy chứng nhận mã số thuế;

c) Bản sao Giấy tiếp nhận công bố hợp quy, Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm;

d) Bản liệt kê tên hàng hóa sản phẩm rượu kèm theo bản sao nhãn hàng hóa sản phẩm rượu mà tổ chức, cá nhân dự kiến sản xuất.

- Số bộ hồ sơ: 02 bộ.

Thời hạn giải quyết 15 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân.
Cơ quan thực hiện *
Kết quả thủ tục hành chính

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh.

Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh có thời hạn 05 năm. Trước thời điểm hết hiệu lực của giấy phép 30 ngày, tổ chức, cá nhân muốn tiếp tục sản xuất rượu phải có văn bản đề nghị cấp lại Giấy phép gửi cơ quan có thẩm quyền để xem xét cấp lại.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai

Đơn đề nghị cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh theo mẫu quy định tại Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Phí / Lệ phí

- Phí thẩm định: 1.100.000 đồng/cơ sở/ lần

- Lệ phí cấp phép: 200.000đ/ giấy/lần cấp

File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Danh sách biểu mẫu kd1.pdf
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

a) Có đăng ký kinh doanh ngành, nghề sản xuất rượu thủ công;

b) Đảm bảo các điều kiện về bảo vệ môi trường, chất lượng, an toàn thực phẩm, nhãn hàng hoá sản phẩm rượu theo quy định của pháp luật hiện hành.

 Tổ chức, cá nhân sản xuất rượu thủ công là thành viên thuộc làng nghề sản xuất rượu thủ công không phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh. Tổ chức, cá nhân đại diện làng nghề phải xin cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công cho làng nghề và chịu trách nhiệm về các điều kiện sản xuất rượu áp dụng chung cho các thành viên thuộc làng nghề.

Căn cứ pháp lý

- Nghị  định số  94/2012/NĐ-CP ngày  12/11/2012 của Chính phủ về  sản  xuất, kinh doanh rượu; 

- Thông tư số 60/2014/TT-BCT ngày 27/02/2014 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 94/2012/NĐ-CP ngày 12/11/2012 của Chính phủ về sản xuất, kinh doanh rượu.

- Thông tư số 196/2014/TT-BTC ngày 18/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động, lệ phí cấp giấy phép sản xuất rượu, thuốc lá.