Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Thủ tục: “Gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp”
Cơ quan thực hiện Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Lĩnh vực Lao động tiền lương và Bảo hiểm xã hội
Mức độ DVC 3
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Doanh nghiệp xây dựng thang, bảng lương theo các nguyên tắc do Chính phủ quy định và gửi Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện.

- Bước 2: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội quận, huyện tiếp nhận thang, bảng lương đăng ký.

Cách thức thực hiện

Nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua đường bưu điện.

Thành phần, số lượng

01 bộ hồ sơ bao gồm:

- Thang, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp.

Thời hạn giải quyết Không quy định.
Đối tượng thực hiện Người sử dụng lao động
Cơ quan thực hiện * Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội;
Kết quả thủ tục hành chính Không quy định.
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai Không quy định.
Phí / Lệ phí Không
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện

- Không trái với các nguyên tắc do pháp luật quy định.

Căn cứ pháp lý

- Bộ luật Lao động 2012.

- Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động..

- Thông tư số 08/2013/TT-BLĐTBXH ngày 10/6/2013 của Bộ Lao động Thương binh và xã hội hướng dẫn Nghị định số 46/2013/NĐ-CP ngày 10/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động.