Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên diện tích đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn
Cơ quan thực hiện Ủy ban nhân dân quận
Lĩnh vực Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Các tổ chức xây dựng và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra hồ sơ và viết giấy biên nhận;

- Hoàn chỉnh hồ sơ theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Nhận kết quả tại Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Cách thức thực hiện

- Nộp trực tiếp;

- Qua Bưu điện.

Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ

+ Giấy đề nghị của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng;

+ Bảng thống kê số cây, khối lượng lâm sản khai thác tận dụng.

- Số lượng bộ hồ sơ:  01 bộ.

Thời hạn giải quyết

Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ủy ban nhân dân cấp huyện phê duyệt hồ sơ, cấp phép khai thác và trả kết quả cho Hộ gia đình, cá nhân, công đồng dân cư thôn.

Đối tượng thực hiện Hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn.
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Không.

Kết quả thủ tục hành chính

Quyết định phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng.

Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

Điều 7 Thông tư số 58/2009/TT-BNNPTNT ngày 09 tháng 9 năm 2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trồng cao su trên đất lâm nghiệp; Điều 9 Thông tư số 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06 tháng 4 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị Quyết 57/NQ-CP ngày 15 tháng 12 năm 2010.