Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
Tên thủ tục Cho phép giải thể trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở
Cơ quan thực hiện Phòng Giáo dục và Đào tạo
Lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo
Mức độ DVC
Trình tự thực hiện

- Bước 1: Tổ chức, cá nhân thành lập trường xây dựng phương án giải thể nhà trường, trình cơ quan có thẩm quyền ra quyết định giải thể nhà trường. 

- Bước 2: Phòng GD và ĐTxem xét đề nghị của tổ chức, cá nhân thành lập trường; báo cáo bằng văn bản đề nghị UBND cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường.

- Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định giải thể nhà trường trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cách thức thực hiện Gửi trực tiếp hoặc qua đường bưu điện.
Thành phần, số lượng

- Thành phần hồ sơ:

+ Tờ trình xin giải thể của tổ chức, cá nhân kèm theo phương án giải thể nhà trường xác định rõ lý do giải thể, các biện pháp đảm bảo quyền lợi của giáo viên, nhân viên và học sinh.

- Số lượng hồ sơ : 01 bộ

Thời hạn giải quyết 20 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân
Cơ quan thực hiện *

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định theo quy định: Uỷ ban nhân dân cấp huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáo dục và Đào tạo.

Kết quả thủ tục hành chính Quyết định hành chính
Tên mẫu đơn / Mẫu tờ khai
Phí / Lệ phí
File Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai
Yêu cầu thực hiện, điều kiện thực hiện
Căn cứ pháp lý

- Thông t­ư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ GD và ĐT ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.