Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ DVC Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cho phép thành lập trường tiểu học tư thục Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
2 Cho phép thành lập trường trung học cơ sở tư thục và trường phổ thông tư thục có nhiều cấp học có cấp học cao nhất là trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
3 Công nhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
4 Công nhận và cấp bằng tốt nghiệp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
5 Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
6 Thẩm định và đề nghị xét công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
7 Thủ tục: “Hỗ trợ kinh phí chăm sóc đối với hộ gia đình có người khuyết tật đặc biệt nặng” 3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Bảo trợ xã hội
8 Tiếp nhận học sinh cấp trung học cơ sở chuyển trường từ tỉnh khác về Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
9 Tiếp nhận học sinh người nước ngoài học cấp trung học cơ sở tại Việt Nam Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
10 Tiếp nhận học sinh Việt Nam về nước học tập ở cấp trung học cơ sở Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
11 Xác nhận hồ sơ và đề nghị xét công nhận trường THCS đạt chuẩn quốc gia Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
12 Xác nhận đăng ký hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa Phòng Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đào tạo
13 Đăng ký biến động quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất trong các trường hợp chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, góp vốn bằng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất; chuyển quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất của vợ hoặc chồng thành của chung vợ và chồng; tăng thêm diện tích do nhận chuyển nhượng thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất đã có Giấy chứng nhận 3 Phòng Giáo dục và Đào tạo Tài nguyên và Môi trường