Trang chủ

TIN TỨC - SỰ KIỆN

Hỗ trợ mua thẻ Bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng năm 2019 bằng mức hỗ trợ năm 2018
Ngày đăng 03/06/2019 | 09:48 | Lượt xem: 241

UBND thành phố vừa giao Sở Tài chính hướng dẫn Bảo hiểm xã hội Hải Phòng, các ngành liên quan và các địa phương thực hiện mức hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) cho các nhóm đối tượng năm 2019 bằng với mức hỗ trợ mua thẻ BHYT đã được thực hiện năm 2018.

Kinh phí hỗ trợ mua thẻ BHYT năm 2019 cho các nhóm đối tượng đã được bố trí trong dự toán thu, chi ngân sách thành phố năm 2019 tại Quyết định số 3268/QĐ-UBND ngày 12/12/2018 của UBND thành phố về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2019 cho các cấp, các ngành, các đơn vị.

Năm 2018, toàn thành phố đã thực hiện cấp, phát thẻ BHYT đối với 685.167 đối tượng, tổng kinh phí thực hiện là hơn 348 tỉ đồng, trong đó: hỗ trợ 406 đối tượng nhiễm HIV/AIDS, kinh phí là hơn 166 triệu đồng; hỗ trợ 71.773 đối tượng thuộc hộ gia dình nông, lâm, ngư, diêm nghiệp có mức sống trung bình, kinh phí là hơn 21,7 tỉ đồng; hỗ trợ 27.216 đối tượng thuộc hộ gia đình cận nghèo, kinh phí hơn 19,2 tỉ đồng...

Mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng cụ thể như sau: Đối với đối tượng thuộc hộ gia đình nghèo: Năm 2018, mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 70% mức thẻ BHYT, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 30% mức thẻ BHYT, tổng mức hỗ trợ đạt 100% mức thẻ BHYT.

Đối với đối tượng thuộc hộ gia đình nông, lâm, ngư nghiệp có mức sống trung bình: Năm 2018, mức hỗ trợ theo quy định của Trung ương là 30% mức thẻ BHYT, ngân sách thành phố hỗ trợ thêm 20% mức thẻ BHYT, tổng mức hỗ trợ đạt 50% mức thẻ BHYT.

Đối với đối tượng nhiễm HIV: Chính phủ không có quy định hỗ trợ về hỗ trợ đối tượng này. Năm 2018, mức hỗ trợ 100% mức thẻ BHYT. Đối với đối tượng học sinh, sinh viên: Năm 2018, mức hỗ trợ 30% mức thẻ BHYT.

Theo chỉ đạo của UBND thành phố, mức hỗ trợ mua thẻ BHYT cho các nhóm đối tượng năm 2019 sẽ bằng với mức hỗ trợ mua thẻ BHYT đã thực hiện trong năm 2018.

  bản đồ hành chính

  THÔNG BÁO

HỒ SƠ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

  • Tổng số hồ sơ trong tháng 101134
    • Đúng hạn 0
  • Tỷ lệ hồ sơ đúng hạn
    �%

Văn bản điện tử

Tổng số văn bản trong tháng 10
24
(Tự động cập nhật lúc 23/10/2019 11:00)

  Dự báo thời tiết

Hà Nội
Đà Nẵng
TP Hồ Chí Minh

  Thống kê truy cập

Đang online: 1575
Tổng số truy cập: 10215928