Thời gian: 12/06/2022 09:41

QUẬN NGÔ QUYỀN THỰC HIỆN THÍ ĐIỂM ÍT NHẤT 02 NGÀY/TUẦN VÀO NGÀY THỨ NĂM VÀ THỨ SÁU THỰC HIỆN ƯU TIÊN NỘP HỒ SƠ TRỰC TUYẾN

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn