Thời gian: 10/09/2022 08:18

QUẬN NGÔ QUYỀN TỔ CHỨC KIỂM TRA VIỆC THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CCHC TẠI UBND 12 PHƯỜNG

Nhằm nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính năm 2022 trên địa bàn và Thực hiện Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 21/6/2022 của UBND quận về kiểm tra Cải cách hành chính Nhà nước năm 2022 tại UBND 12 phường.

          Đoàn kiểm tra CCHC đã kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ CCHC Tại 12 phường, nội dung kiểm tra tập trung ở một số lĩnh vực: Công tác chỉ đạo, điều hành CCHC; Cải cách thể chế; Cải cách thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; Cải cách tổ chức bộ máy; Cải cách chế độ công vụ, công chức; Cải cách tài chính công và Xây dựng chính quyền điện tử, chính quyền số

 

Đồng chí Đặng Văn Khởi - Phó Chủ tịch UBND quận Trưởng đoàn kiểm tra

phát biểu tại buổi làm việc

Qua kiểm tra Đoàn kiểm tra cũng đã chỉ ra các vấn đề tồn tại, hạn chế, trong triển khai, tổ chức thực hiện công tác cải cách hành chính, kịp thời hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các khó khăn, vướng mắc của các đơn vị. Trong thời gian tới, trên cơ sở Báo cáo kết quả kiểm tra của Đoàn kiểm tra, UBND quận sẽ tiếp tục chỉ đạo khắc phục để đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính trên địa bàn, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn