Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn Quận Ngô Quyền

Thời gian 16/04/2022 08:36
Ngày 15 tháng 4 năm 2022, UBND quận ban hành Kế hoạch số 97/KH-UBND về việc Triển khai thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập năm 2022 trên địa bàn Quận Ngô QuyềnPhê duyệt Đồ án thực hiện điều chỉnh quy hoạch Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông

Thời gian 21/04/2022 16:56
UBND thành phố phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất A-19/NO-1 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025 để thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất CH1 và CH2 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Thời gian 15/04/2022 15:01
Ngày 03/3 năm 2022 UBND Quận Ngô Quyền phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất CH1 và CH2 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 tại Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng


Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực ngõ 226 Lê Lai và khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên - Quận Ngô Quyền đến năm 2025

Thời gian 07/04/2022 10:06
Ngày 21/03/2022 UBND thành phố Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực ngõ 226 Lê Lai thuộc ô phố A-11 và A-12 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn