Thư kêu gọi Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Quận Ngô Quyền năm 2023

Thời gian 11/10/2023 14:11
Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" Quận Ngô Quyền năm 2023

Quận Ngô Quyền chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học

Thời gian 11/10/2023 12:15
(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Ngày 03/10/2023, UBND quận ban hành Công văn số 3443/UBND-GDĐT về việc chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm, phối hợp liên kết giáo dục, việc thu chi trong trường học.


Cập nhật, điều chỉnh và bổ sung thông tin nhân thân trên Thẻ BHYT theo căn cước công dân

Thời gian 11/09/2023 15:42
(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Nhằm quản lý chính xác, hiệu quả người hưởng chính sách BHXH, BHYT, đảm bảo thống nhất với dữ liệu dân cư quốc gia và giải quyết kịp thời, đầy đủ quyền lợi của người thụ hưởng chính sách, BHXH Quận Ngô Quyền thông báo "Về việc Cập nhật, điều chỉnh và bổ sung thông tin nhân thân trên Thẻ BHYT theo căn cước công dân".ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn