Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

Thời gian 26/12/2022 14:21
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa có ý kiến, đồng ý thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn