Thời gian: 02/06/2022 08:09

Quyết định về việc cho phép giải thể Trường Mầm non Họa Mi, Địa chỉ: Số 219 Lê Lợi, Phường Lê Lợi, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn