Quận ủy Ngô Quyền: Tăng cường công tác tuyên truyền về Chuyển đổi số cho đội ngũ Báo cáo viên

Thời gian 08/04/2022 07:56
Hội nghị được tổ chức trực tuyến tới điểm cầu Đảng ủy 12 phường trên địa bàn, gần 200 đại biểu thuộc các cơ quan chuyên trách, tổ chức chính trị - xã hội quận, các giảng viên kiêm nhiệm, báo cáo viên cấp quận, Hội Cựu chiến binh và Bí thư Chi bộ Tổ dân phố…tham dự.

Phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Thời gian 07/04/2022 07:52
(Haiphong.gov.vn) – Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam đã ký ban hành Quyết định số 411/QĐ-TTg phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn