Thời gian: 02/03/2023 15:43

07 PHƯƠNG THỨC KHAI THÁC, SỬ DỤNG THÔNG TIN CÔNG DÂN TRÊN THẺ CCCD HOẶC TRONG CƠ SỞ DỮ LIỆU QUỐC GIA

HƯỚNG DẪN CÔNG DÂN TỰ TRA CỨU, KHAI THÁC THÔNG TIN CÁ NHÂN CỦA MÌNH QUA CỔNG DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA

Bước 1: Công dân đăng nhập vào địa chỉ website https://dichvucong.dancuquocgia.gov.vn/

Bước 2: Đăng nhập mật khẩu, tài khoản truy cập (sử dụng tài khoản Cổng dịch vụ công quốc gia); xác thực bằng cách nhập mã OTP được hệ thống gửi vào điện thoại hoặc sử dụng tài khoản định danh VNeID để đăng nhập

Bước 3: Tại trang chủ truy cập vào chức năng tra cứu thông tin công dân

Bước 4: Công dân điền các thông tin bắt buộc (Có nút sao màu đỏ) và mã xác nhận để khai thác thông tin của mình.

Bước 5: Thông tin công dân hiển thị trên màn hình

 

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn