Thời gian: 19/04/2022 08:02

An toàn thông tin - Điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công

Xác định chuyển đổi số là động lực phát triển của thành phố trong giai đoạn tới, Hội thảo nhằm góp phần thúc đẩy công cuộc chuyển đổi số, hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số của thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn Hải Phòng. Trong đó, an toàn thông tin được coi là yếu tố then chốt để chuyển đổi số thành công và bền vững.

https://haiphong.gov.vn/upload/haiphong/product/2022/4/5cd9c526-1c5d-4d9b-95d6-ee47eb591ad2-181bc27ab81e404582f3f7057a7649c2.jpg?maxwidth=1000

Phó Chủ tịch UBND Hoàng Minh Cường phát biểu tại Hội thảo.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Chủ tịch UBND Hoàng Minh Cường cho biết, theo các chuyên gia an ninh mạng nhận định Việt Nam được đánh giá là nước có tỷ lệ nhiễm mã độc và hứng chịu những cuộc tấn công mạng thuộc nhóm cao trên thế giới, các hoạt động vi phạm trên không gian mạng lại đang có chiều hướng gia tăng… từ đó dẫn đến nhiều thách thức nguy cơ an ninh an toàn thông tin đến từ không gian mạng. Nhấn mạnh, an toàn thông tin mạng chính là điều kiện tiền đề để chuyển đổi số thành công, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Minh Cường cho rằng việc hợp tác, chia sẻ thông tin là vô cùng quan trọng. Bên cạnh đó, các cấp, ngành, địa phương và đơn vị cần phải chủ động có kế hoạch ứng phó, diễn tập thực chiến để cọ sát, có kinh nghiệm thực tiễn, mọi người dân và tổ chức cần được tuyên truyền để nhận thức được các nguy cơ, mối đe dọa, các dấu hiệu bị tấn công….

Với các chuyên đề về Chính sách An toàn thông tin; Giám sát An toàn thông tin vàGiải pháp ứng cứu sự cố An toàn thông tin, Hội thảo là cơ hội để các Sở, ngành, quận, huyện và các đơn vị liên quan trên địa bàn thành phố được nghe và chia sẻ các định hướng của Chính phủ về chuyển đổi số và một số giải pháp cụ thể, từ đó sẽ giúp triển khai chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị theo tinh thần và yêu cầu đã nêu trong Quyết định số 284/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân thành phố về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU ngày 26/10/2021 của Ban Thường vụ Thành uỷ về Chuyển đổi số thành phố Hải Phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn