Thời gian: 20/10/2022 03:12

DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ PHỤ TRÁCH LĨNH VỰC ĐĂNG KÝ KINH DOANH, LĨNH VỰC CẤP PHÉP KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN TẠI QUẬN NGÔ QUYỀN

STT Lĩnh vực cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ cấp phép kinh doanh có điều kiện Họ và tên lãnh đạo/chuyên viên phụ trách Chức vụ, đơn vị công tác Số điện thoại Ghi chú
1 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng  Đặng Văn Khởi  Phó CT UBND Quận 0936878162  
Nguyễn Hồng Đại Phó phòng VHTT 0936180446  
Nguyễn Thị Ngọc Chuyên viên phòng VHTT 0946668385  
2  Cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm  Đặng Văn Khởi  Phó CT UBND Quận 0936878162  
Nguyễn Thị Loan Trưởng phòng phòng Y Tế 0912814373  
Vũ Thị Huệ Chuyên viên phòng Y Tế 0985311459  
3 Cấp giấy phép kinh doanh có điều kiện về rượu, thuốc lá, khí gas hóa lỏng Vũ Văn Hạnh Trưởng phòng Phòng Kinh tế 0912300272  
Hoàng Trung Lâm Phó Trường phòng Phòng Kinh tế 0904070277  
4 Giấy phép môi trường  Lê Chưởng Phó CT UBND Quận 0983341847  
Lê Đức Tùng Trưởng phòng phòng TNMT 0983884688  
Lê Thị Hải Hà Chuyên viên phòng TNMT 0914691828  
5 Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/ đăng ký hợp tác xã Đào Thị Phúc Phó Phòng phòng TCKH 0988906267  
Nguyễn Thị Nguyên Hương Chuyên viên phòng TCKH 0796399939  

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn