Thời gian: 12/08/2022 08:07

Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức họp công bố Quyết định giám sát, kế hoạch, đề cương báo cáo thực hiện pháp luật vê lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền.

Thực hiện Quyết định số 06/QĐ-HĐND ngày 28/7/2022 của Thường trực Hội đồng nhân dân quận về việc thành lập Đoàn Giám sát chuyên đề việc thực hiện các quy định pháp luật về lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn quận, ngày 12/8/2022 Thường trực Hội đồng nhân dân quận tổ chức họp công bố Quyết định giám sát, kế hoạch, đề cương báo cáo thực hiện pháp luật vê lao động tại các doanh nghiệp trên địa bàn Quận Ngô Quyền.

Một số hình ảnh các đại biểu thảo luận tại hội nghị

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn