Thời gian: 28/06/2022 14:27

CỬ TRI QUẬN NGÔ QUYỀN ĐỀ NGHỊ THÀNH PHỐ ĐẨY NHANH THỰC HIỆN DỰ ÁN CHỈNH TRANG ĐÔ THỊ, KHẮC PHỤC NGẬP LỤT CÁC TUYẾN PHỐ

Chuẩn bị kỳ họp thứ 6, HĐND thành phố khóa 16, nhiệm kỳ 2021-2026, Sáng 28-6, tại UBND phường Đồng Quốc Bình (Quận Ngô Quyền), đồng chí Đào Khánh Hà, ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Trưởng Ban Tuyên giáo Thành ủy và thành viên Tổ đại biểu HĐND thành phố số 3 tiếp xúc cử tri 5 phường tại Quận Ngô Quyền 

Một số hình hành tại hội nghị tiếp xúc cử tri tại UBND phường Đồng Quốc Bình (Quận Ngô Quyền)

 

Tại cuộc tiếp xúc, cử tri Quận Ngô Quyền nghe thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2022; nội dung một số đề án, nghị quyết dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp; cơ quan chức năng trả lời ý kiến , kiến nghị của cử tri Quận Ngô Quyền tại cuộc họp tiếp xúc trước ... cử tri Quận Ngô Quyền bầy tỏ vui mừng, phấn khởi, đánh giá cao tinh thần quyết liệt, chủ động, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy - HĐND-UBND để duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế thành phố ở mức độ cao

Thành viên tổ đại biểu HĐND thành phố số 3 thông tin những kết quả nổi bật về phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng-an ninh thành phố 6 tháng đầu năm 2022; nội dung một số đề án, nghị quyết dự kiến xem xét, thông qua tại kỳ họp.   

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn