Lĩnh vực Tư pháp

Thời gian 04/05/2022 15:45


Lĩnh vực Công thương

Thời gian 04/05/2022 15:01

Lĩnh vực Y tế

Thời gian 04/05/2022 14:50

Lĩnh vực Quản lý đô thị

Thời gian 04/05/2022 14:11

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn