Thời gian: 14/01/2023 09:41

Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

- Góp ý trực tiếp bằng văn bản (bản giấy, thư điện tử) áp dụng cho tất cả các đối tượng lấy ý kiến. Ý kiến góp ý gửi đến Ủy ban nhân dân thành phố hoặc gửi trực tiếp đến Sở Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 275 Lạch Tray, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền hoặc qua hộp thư điện tử:sotnmt@haiphong.gov.vn; Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường quận theo địa chỉ: Số 19 đường Đà Nẵng,phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền hoặc qua hộp thư điện tử: ngoquyen@haiphong.gov.vn.

- Tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm áp dụng đối với các cơ quan Nhà nước; tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; doanh nghiệp, hợp tác xã và các tổ chức kinh tế khác; các chuyên gia, nhà khoa học. Ý kiến góp ý tại hội nghị, hội thảo, tọa đàm được cơ quan chủ trì tổ chức hội nghị, hội thảo, tọa đàm tập hợp, tổng hợp gửi về Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền hoặc gửi trực tiếp đến Phòng Tài nguyên và Môi trường theo địa chỉ: Số 19 đường Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền để xây dựng báo cáo tổng hợp ý kiến gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố.

- Góp ý trực tiếp thông qua website chính thức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) tại địa chỉ website: luatdatdai.monre.gov.vn

- Góp ý thông qua Cổng thông tin điện tử của Quốc hội, Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Cổng thông tin điện tử Bộ Tài nguyên và Môi trường, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân thành phố, Cổng thông tin điện tử của SởTài nguyên và Môi trường thành phố Hải Phòng, Cổng thông tin điện tử của Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền các phương tiện thông tin đại chúng, các hình thức ứng dụng công nghệ thông tin, các hình thức khác phù hợp với quy định của pháp luật.

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn