Thông tin về việc tiếp và làm việc các hộ gia đình, cá nhân tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền

Thời gian 23/05/2023 09:51
(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) – UBND Quận Ngô Quyền thông tin về việc tiếp và làm việc các hộ gia đình, cá nhân tại đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền.

Thông báo mời thầu

Thời gian 22/05/2023 10:48
(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Ngô Quyền có kế hoạch tổ chức mời thầu về Tư vấn xác định giá đất cụ thể bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền.Thông báo mời thầu

Thời gian 13/04/2023 09:29
(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Ngô Quyền có kế hoạch tổ chức mời thầu về Tư vấn xác định giá đất cụ thể bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án thành phần 2 - Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án ĐTXD cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn