Lịch nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố

Thời gian 26/12/2022 14:21
Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Khắc Nam vừa có ý kiến, đồng ý thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố theo đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo.


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 20/12/2022 11:09
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế thu hồi đất đối với 72 hộ dân tại khu vực Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 14/12/2022 13:35
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp hắc phục hậu quả, cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân tại khu vực Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 13/12/2022 13:39
Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại phường Đằng Giang - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn