UBND QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 12/12/2022 19:56
Về việc thực hiện Dự án đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn P. Đồng Quốc Bình (giai đoạn I)


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 12/12/2022 10:14
Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rào I, hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Lạch Tray

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 11/12/2022 15:19
Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rào I, hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Lạch Tray

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 09/12/2022 10:31
Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất tại Dự án ĐTXD Trung tâm Hành chính – Chính trị Quận Ngô Quyền và khu vực lô 26, 27, 27MR Dự án Khu đô thị mới Ngã 5 – Sân bay Cát Bi
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn