Thời gian: 13/04/2023 09:29

Thông báo mời thầu

(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Ngô Quyền có kế hoạch tổ chức mời thầu về Tư vấn xác định giá đất cụ thể bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án thành phần 2 - Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án ĐTXD cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận.

Bên mời thầu mời tất cả các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia gói thầu: Tư vấn xác định giá đất cụ thể bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án thành phần 2 - Thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng thuộc Dự án ĐTXD cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận;

Nhà thầu có nguyện vọng tham gia có thể tìm hiểu thông tin chi tiết tại:

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Ngô Quyền, số 19 Đà Nẵng, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, số điện thoại: 0983.884.688.

Báo giá của các đơn vị đề nghị gửi tới địa chỉ trên trước 16 giờ ngày 14/4/2023.

Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Ngô Quyền kính mời các đại diện của các nhà thầu quan tâm nộp hồ sơ dự thầu tại địa điểm nêu trên.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn