Thời gian: 22/05/2023 10:48

Thông báo mời thầu

(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Phòng Tài nguyên và Môi trường Quận Ngô Quyền có kế hoạch tổ chức mời thầu về Tư vấn xác định giá đất cụ thể bồi thường, hỗ trợ thực hiện Dự án xây dựng khu tái định cư và chỉnh trang đô thị tại khu vực ngõ 226 Lê Lai, phường Máy Chai, Quận Ngô Quyền.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn