ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 14/12/2022 13:35
Về việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp hắc phục hậu quả, cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ dân tại khu vực Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 13/12/2022 13:39
Về việc cưỡng chế thực hiện Quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả tại phường Đằng Giang - Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình (giai đoạn 1)

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 12/12/2022 10:14
Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rào I, hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Lạch Tray

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Thời gian 11/12/2022 15:19
Về việc cưỡng chế thực hiện quyết định thu hồi đất thực hiện Dự án Đầu tư xây dựng cầu Rào I, hạng mục xây dựng hạ tầng kỹ thuật trên tuyến đường Lạch Tray

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN

Thời gian 05/05/2022 04:10


ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn