Thời gian: 08/09/2022 09:17

Ủ Y BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN Thông tin về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai tại phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền

Khu vực cánh đồng Linh, phường Đằng Giang có nguồn gốc là đất công ích của UBND phường Đằng Giang. Từ năm 2009 đến năm 2010, đã có 24 trường hợp xây dựng trái phép tại khu vực. Năm 2011, UBND quận đã tổ chức cưỡng chế tháo dỡ công trình của các hộ theo quy định.

Sau thời điểm cưỡng chế, từ tháng 02/2012 đến trước năm 2016, một số trường hợp đã tái chiếm lại đất khu vực cánh đồng Linh để xây dựng nhà ở và một số hộ dân khác trồng cây và hoa màu trên đất. UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị, UBND phường Đằng Giang thiết lập hồ sơ để xử lý vi phạm về đất đai theo quy định. Đến tháng 8/2022, còn 04 cá nhân không chấp hành Quyết định cưỡng chế áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả để khôi phục lại tình trạng ban đầu của đất.

UBND Quận Ngô Quyền đã tổ chức tuyên truyền, vận động, thuyết phục, đối thoại bằng nhiều hình thức để các hộ hiểu rõ sự việc, nhận thức được hành vi vi phạm, chấp hành quyết định áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả, tự giác tháo dỡ công trình, di chuyển tài sản và trả lại đất đã chiếm. Tuy nhiên các hộ vẫn cố tình không chấp hành. Để đảm bảo trật tự, kỷ cương đô thị, UBND Quận Ngô Quyền đã triển khai các trình tự, thủ tục theo quy định và dự kiến tổ chức cưỡng chế vào ngày 08/9/2022.

Trước thời điểm cưỡng chế, trên cơ sở đề xuất của UBND Quận Ngô Quyền và xét điều kiện, hoàn cảnh thực tế của các hộ dân, UBND thành phố đã đồng ý chủ trương bố trí cho 04 hộ dân tại khu vực Cánh đồng Linh được thuê 05 căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước để đảm bảo ổn định cuộc sống sau khi cưỡng chế. Đến 22 giờ ngày 07/9/2022, qua tuyên truyền, vận động, 04/04 hộ dân đã chấp hành bàn giao mặt bằng và có đơn đề nghị hỗ trợ di chuyển tài sản và được thuê căn hộ chung cư. UBND Quận Ngô Quyền đã huy động lực lượng, khẩn trương hỗ trợ các hộ gia đình di chuyển đồ đạc và tháo dỡ ngay công trình xây dựng trái phép trên đất, hoàn thành vào 01h00 ngày 08/9/2022. Hiện nay, UBND quận đang tích cực phối hợp sở, ban, ngành khẩn trương hoàn thiện thủ tục để các hộ thuê căn hộ chung cư thuộc sở hữu nhà nước theo chỉ đạo của thành phố. 

Như vậy, được sự chỉ đạo trực tiếp của các đồng chí lãnh đạo thành phố, sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành chức năng, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền đã hoàn thành việc xử lý các vi phạm hành chính về đất đai tại khu vực cánh đồng Linh theo đúng quy định và tiến độ đề ra, đảm bảo an toàn, an ninh trật tự; không phải tổ chức cưỡng chế.

Ngay sau khi hoàn thành xử lý vi phạm, UBND quận đã giao UBND phường Đằng Giang tiếp nhận mặt bằng và rào tôn quản lý, chống tái lấn chiếm tại khu vực; đồng thời chỉ đạo lực lượng công an tiếp tục nắm tình hình, đảm bảo an ninh trật tự tại khu vực./.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn