Thời gian: 08/08/2022 09:57

Chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp: Sớm một bước, cao hơn một mức

Thực hiện Công điện số 680/CĐ-TTg ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh Đậu mùa khỉ. Để chủ động kiểm soát, phòng, chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ với tinh thần và giải pháp là “Sớm một bước, cao hơn một mức ”, không để xảy ra dịch chồng dịch, bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân; ngày 8/8/2022, UBND quận Ngô Quyền ban hành văn bản số 1996/UBND-YT gửi các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn quận yêu cầu:

1. Phòng Y tế quận  Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch, kịch bản đáp ứng theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.  

2. Trung tâm Y tế quận  - Phối hợp với các đơn vị liên quan giám sát chặt chẽ dịch, phát hiện sớm người mắc, xử lý triệt để ổ dịch; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. - Tổ chức tập huấn về giám sát, phát hiện sớm, phòng chống bệnh Đậu mùa khỉ cho cán bộ Trạm y tế theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  - Thiết lập đường dây nóng, nơi tiếp nhận thông tin để tư vấn, hỗ trợ người dân về bệnh Đậu mùa khỉ.  
3. Bệnh viện Đa khoa Quận Ngô Quyền - Tổ chức tập huấn về chẩn đoán, chăm sóc, điều trị cho nhân viên theo hướng dẫn của Bộ Y tế.  - Phát hiện sớm, điều trị kịp thời người mắc, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong; sẵn sàng thuốc, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch, tiếp nhận và điều trị các trường hợp mắc bệnh.  

4. Phòng Văn hóa và Thông tin quận  Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế và các đơn vị có liên quan truyền thông bằng nhiều hình thức tới người dân, cộng đồng về tình hình dịch bệnh và các biện pháp dự phòng dịch bệnh Đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế, lưu ý khuyến cáo người dân chủ động khai báo với các cơ quan y tế khi có triệu chứng nghi ngờ, mắc bệnh.  

5. Ủy ban nhân dân các phường  Quán triệt, chỉ đạo thông suốt, các ngành, đoàn thể quyết liệt, huy động tham gia vào công tác phòng chống dịch bệnh Đậu mùa khỉ và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn. /.

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn