Thời gian: 28/07/2022 08:06

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN ĐƯA VÀO SỬ DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ NGHĨA TRANG LIỆT SĨ

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn