Thời gian: 19/07/2022 08:23

Ủy ban nhân dân thành phố ban hành Kế hoạch số 158/KH-UBND ngày 01/7/2022 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 12/4/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố về Đề án xây dựng nhà ở xã hội kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hải Phòng nhằm đảm bảo việc xây dựng nhà ở xã hội, kết hợp giải quyết nhà ở cho các hộ dân đang sinh sống tại các chung cư cũ trên địa bàn thành phố theo đúng quy định

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn