Phê duyệt Đồ án thực hiện điều chỉnh quy hoạch Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông

Thời gian 21/04/2022 16:56
UBND thành phố phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ quy hoạch lô đất A-19/NO-1 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025 để thực hiện Dự án khu nhà ở xã hội 384 Lê Thánh Tông

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ khu vực gồm các lô BT03,HT03 và CX2 trong Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn 1, Quận Ngô Quyền

Thời gian 19/04/2022 09:57
Ngày 9/2/2022, Quận Ngô Quyền thông báo quyết định số 198/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ khu vực gồm các lô BT03,HT03 và CX2 trong Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn 1, Quận Ngô Quyền

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất CH1 và CH2 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Thời gian 15/04/2022 15:01
Ngày 03/3 năm 2022 UBND Quận Ngô Quyền phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất CH1 và CH2 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 tại Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn