Thời gian: 30/12/2022 08:52

QUÂN NGÔ QUYỀN: Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phát triển sâu rộng

 

                     Nhân nhịp này, UBND quận Ngô Quyền biểu dương, khen thưởng các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo về an ninh   Tổ quốc năm 2022./.

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn