Thời gian: 25/10/2022 13:54

Đưa nội dung Quyền con người vào chương trình giáo dục đối với hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố

Ảnh minh họa: Nguyễn Hồng Phong

(Haiphong.gov.vn) – UBND thành phố vừa ban hành Kế hoạch 243/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 34/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Đề án đưa nội dung Quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân đối với hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố Hải Phòng.

Kế hoạch nhằm tạo sự chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và học sinh, sinh viên giáo dục nghề nghiệp về tầm quan trọng, ý thức tự bảo vệ các quyền của bản thân, tôn trọng nhân phẩm, các quyền và tự do của người khác; ý thức về trách nhiệm, nghĩa vụ của công dân đối với nhà nước và xã hội.

Theo nội dung của Kế hoạch, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục quyền con người; triển khai thực hiện chương trình, tài liệu về quyền con người lồng ghép vào chương trình đào tạo các cấp trình độ trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau khi được xây dựng. Tăng cường các khóa đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn về quyền con người cho nhà giáo, cán bộ quản lý các cơ sở giáo dục nghề nghiệp do Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp tổ chức. Hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề nghiệp thực hiện lồng ghép nội dung quyền con người trong chương trình đào tạo trên cơ sở chương trình, tài liệu đã đượcTổng cục Giáo dục nghề nghiệp xây dựng và ban hành…

UBND thành phố yêu cầu các Sở, ban, ngành, đoàn thể, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành phố phối hợp chặt chẽ, xây dựng kế hoạch hoặc chương trình hành động cụ thể để thực hiện; chỉ đạo các cơ quan có liên quan, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn thành  phố chủ động triển khai thực hiện có hiệu quả…

Nguồn: Cổng thông tin thành phố

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn