Thời gian: 10/06/2022 07:43

Ngày 10/6/2022, UBND Quận Ngô Quyền tổ chức Hội nghị tập huấn Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo và một số văn bản hướng dẫn thi hành.

Sáng 10/6/2022 có 120 đại biểu là Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố thuộc 12 phường tham dự. Chiều 10/6/2022 có 40 đại biểu tham dự, gồm: Trưởng các phòng ban, đơn vị sự nghiệp thuộc quận, Trưởng ban tiếp công dân quận, Chủ tịch UBND và cán bộ tham mưu công tác tiếp công dân, xử lý đơn 12 phường.

Đồng chí Đoàn Xuân Hiếu - Phó Chánh Văn phòng Thanh tra thành phố đã phổ biến các các nội dung Luật Tiếp công dân, Luật Khiếu nại, Luật Tố cáo, Nghị định số 124/2020/NĐ-CP quy định một số điều và biện pháp thi hành Luật Khiếu nại, Nghị định số 04/2021/NĐ-TTCP về quy trình tiếp công dân, Nghị định 05/2021/NĐ-TTCP về quy trình xử lý đơn khiếu nại, đơn tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh. Qua tập huấn nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức và trách nhiệm của các cơ, tổ chức trong công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; đồng thời qua mạng lưới các Trưởng ban công tác mặt trận các tổ dân phố thuộc 12 phường là lực lượng tuyên truyền đến người dân các quy định về tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ đó góp phần để mỗi người dân biết quyền và nghĩa vụ của mình chấp hành các quy định của pháp luật, phối hợp với các cơ quan, tổ chức khi tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn