Thời gian: 07/05/2022 08:42

UBND QUẬN NGÔ QUYỀN LÀM VIỆC VỚI VIETTEL VỀ KẾ HOẠCH CHUYỂN ĐỔI SỐ CỦA QUẬN

 

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn