Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ khu vực gồm các lô BT03,HT03 và CX2 trong Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn 1, Quận Ngô Quyền

Thời gian 19/04/2022 09:57
Ngày 9/2/2022, Quận Ngô Quyền thông báo quyết định số 198/QĐ-UBND Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ khu vực gồm các lô BT03,HT03 và CX2 trong Đề án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án xây dựng tuyến đường Đông Khê 2, giai đoạn 1, Quận Ngô Quyền

Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất CH1 và CH2 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500

Thời gian 15/04/2022 15:01
Ngày 03/3 năm 2022 UBND Quận Ngô Quyền phê duyệt Điều chỉnh cục bộ quy hoạch các ô đất CH1 và CH2 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở tái định cư Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường Đông Khê 2 tại Phường Đằng Giang, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng
Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực ngõ 226 Lê Lai và khu vực Tổng kho 3 Lạc Viên - Quận Ngô Quyền đến năm 2025

Thời gian 07/04/2022 10:06
Ngày 21/03/2022 UBND thành phố Phê duyệt Đồ án điều chỉnh cục bộ khu vực ngõ 226 Lê Lai thuộc ô phố A-11 và A-12 trong Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Quận Ngô Quyền đến năm 2025


Ban đại diện HĐQT NHCSXH quận Ngô Quyền: Tập trung tham mưu quận tăng cường nguồn lực địa phương ủy thác sang NHCSXH

Thời gian 19/11/2021 07:01
Sáng 10-10, Ban đại diện Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) quận Ngô Quyền họp đánh giá hoạt động 9tháng, triển khai phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021.ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn