Thời gian: 31/12/2022 02:54

Đồng chí Đặng Văn Khởi Ủy viên Quận uỷ, Phó Chủ tịch Ủy bân nhân dân quận thăm và động viên Phòng giáo dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận nhân dịp khóa sổ cuối năm (31/12/2022)

         Sáng ngày 31/12, đồng chí Đặng Văn Khởi Ủy viên Quận ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, cùng các đơn vị liên quan đã đến thăm Phòng giao dịch Ngân hàng chính sách xã hội quận Ngô Quyền nhân dịp khóa sổ cuối năm 2022. Đây là hoạt động thường niên vào dịp cuối năm nhằm động viên, khích lệ tinh thần cán bộ, nhân viên Ngành Tài chính, Phòng giai dịch Ngân hàng chính sách xã hội, đồng thời thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Đảng, Nhà nước đối với cán bộ, nhân viên ngành Tài chính, Ngân hàng chính sách trên địa bàn quận.

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn