Thời gian: 04/01/2023 04:09

Liên đoàn Lao động quận Ngô QuyềnThành lập mới 13 công đoàn cơ sở

Đây là 1 trong 12 chỉ tiêu năm 2023 được Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) quận Ngô Quyền đề ra tại hội nghị tổng kết hoạt động công đoàn năm 2022, triển khai nhiệm vụ năm 2023 diễn ra chiều 4-1.

Cùng với đó, bám sát chủ đề năm 2023 của LĐLĐ thành phố “Tập trung phát triển đoàn viên, chuyển đổi số” LĐLĐ quận Ngô Quyền phấn đấu phát triển mới 800 đoàn viên.  90% trở lên cán bộ công đoàn cơ sở được bồi dưỡng kỹ năng, tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn. LĐLĐ quận vận động kinh phí hỗ trợ xây, sửa ít nhất 2 nhà “Mái ấm Công đoàn”. Phấn đấu 90% tỷ lệ công đoàn cơ sở khu vực nhà nước và 60% trở lên công đoàn cơ sở khu vực ngoài nhà nước hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Năm 2022, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn của LĐLĐ quận được triển khai đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ hoàn thành đạt cao so với kế hoạch như: vận động thành lập mới 14/13 công đoàn cơ sở; kết nạp 1.440/800 đoàn viên; 70% số công đoàn cơ sở xếp loại hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ...Công tác chăm lo, bảo vệ quyền lợi chính đáng của công nhân, viên chức, lao động được thực hiện nghiêm túc. Đời sống vật chất, tinh thần của công nhân, người lao động được quan tâm, chăm lo chu đáo.

Nhân dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua 2 tập thể công đoàn cơ sở thuộc LĐLĐ quận Ngô Quyền. Nhiều tập thể và cá nhân được LĐLĐ thành phố, LĐLĐ quận Ngô Quyền biểu dương, khen thưởng./.

 

Các tin cũ hơn

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn