image banner
UBND QUẬN NGÔ QUYỀN THÔNG TIN

Dự án đầu tư đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật phục vụ các dự án đầu tư cải tạo chung cư cũ trên địa bàn Phường Đồng Quốc Bình được UBND thành phố phê duyệt tại các Quyết định số: 2481/QĐ-UBND ngày 25/9/2017, 3583/QĐ-UBND ngày 31/12/2018, 3238/QĐ-UBND ngày 23/10/2020, 686/QĐ-UBND ngày 04/3/2022. Đây là dự án trọng điểm của thành phố với mục đích cải tạo các khu chung cư cũ, xuống cấp để chỉnh trang đô thị văn minh, hiện đại, đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố. Dự án đã được đông đảo Nhân dân đồng tình, ủng hộ.

Thực hiện chỉ đạo của thành phố, trong thời gian qua, UBND quận đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị phối hợp chặt chẽ các sở, ban, ngành của thành phố rà soát tổng thể hồ sơ, nguồn gốc sử dụng đất của 138 hộ dân và 05 tổ chức nằm trong khu vực thực hiện Dự án, khẩn trương triển khai thủ tục thu hồi, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, đề xuất cho các hộ thuê nhà thuộc sở hữu nhà nước theo quy định. Đồng thời, tích cực tuyên truyền, vận động, đối thoại để các hộ hiểu rõ chủ trương thực hiện Dự án vì mục đích công cộng, phát triển kinh tế - xã hội của thành phố và các quy định của pháp luật liên quan đến thu hồi đất và xử phạt vi phạm hành chính về đất đai. Đến nay, đã hoàn thành giải phóng mặt bằng 05/05 tổ chức và 53/138 hộ dân. Trong đó:

1. Đối với khu vực Phường Đồng Quốc Bình (gồm 05 tổ chức và 23 hộ dân): đã hoàn thành giải phóng mặt bằng.

2. Đối với khu vực Đường Nguyễn Bỉnh Khiêm (gồm 115 hộ dân):

* Giai đoạn I, UBND quận tập trung giải phóng mặt bằng, xử lý vi phạm hành chính đối với 40 hộ dân, gồm 20 hộ thuộc phường Lạch Tray và 20 hộ thuộc phường Đằng Giang:

- Đến ngày 12/12/2022, qua tuyên truyền, vận động, đã có 27/40 hộ dân (phường Lạch Tray: 13 hộ dân; phường Đằng Giang: 14 hộ dân) đồng thuận bàn giao mặt bằng. UBND quận đã chỉ đạo các lực lượng tạo mọi điều kiện để hỗ trợ người dân thu dọn, di chuyển tài sản.

- Đối với 13/40 hộ dân chưa chấp hành (phường Lạch Tray: 07 hộ dân; phường Đằng Giang: 06 hộ dân): Thực hiện chủ trương của Thường trực Thành ủy tại Thông báo số 1259-TB/TU ngày 08/12/2022 và của UBND thành phố tại Công văn số 5964/UBND-ĐC1 ngày 09/12/2022 về việc đồng ý chủ trương tổ chức cưỡng chế thực hiện quyết định xử phạt vi phạm hành chính, cưỡng chế buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả, cưỡng chế thu hồi đất thực hiện Dự án, từ ngày 13/12 – 14/12/2022, UBND quận sẽ triển khai lực lượng tổ chức cưỡng chế theo quy định.

* Giai đoạn II, đã có 03/75 hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng. UBND quận tiếp tục tuyên truyền, vận động và hoàn thiện hồ sơ thu hồi đất, xử lý vi phạm hành chính đối với các trường hợp không chấp hành theo quy định, hoàn thành trước ngày 20/12/2022./.

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0