Thời gian: 29/03/2023 17:23

Công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận Ngô Quyền

(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - UBND Quận Ngô Quyền công bố công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận Ngô Quyền tại trụ sở UBND Quận Ngô Quyền và trên Website (cổng thông tin điện tử) của quận gồm:

- Quyết định số 707/QĐ-UBND ngày 21/3/2023 của UBND thành phố về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận Ngô Quyền.

-Báo thuyết minh tổng hợp Kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận Ngô Quyền. - Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận Ngô Quyền.

-Bản đồ kế hoạch sử dụng đất năm 2023 Quận Ngô Quyền

 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn