image banner
Thể lệ Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2024

(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Quận ủy Ngô Quyền phát động Cuộc thi chính luận về “Bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới” năm 2024.

Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng lần thứ 4 tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới. Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch. Tiếp tục phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng, rèn luyện kỹ năng cho lực lượng tham gia, hình thành mạng lưới rộng khắp để bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác có hiệu quả các quan điểm sai trái, thù địch, góp phần bảo vệ Đảng, Nhà nước, Nhân dân và chế độ...

Đối tượng tham gia dự thi là cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động của các tổ chức cơ sở đảng, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp; cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang và Nhân dân trên địa bàn quận; Đoàn viên, hội viên của các tổ chức chính trị - xã hội từ quận đến cơ sở; Cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên, học sinh các trường học thuộc quận.

Chủ đề và nội dung tác phẩm dự thi căn cứ theo Định hướng chủ đề tác phẩm tham gia Cuộc thi, Thể lệ Cuộc thi (ban hành kèm theo Kế hoạch số 17-KH/BTC, ngày 01/3/2024 của Trường Chính trị Tô Hiệu).

- Các tác phẩm dạng viết, mỗi tác giả/nhóm tác giả được gửi tối đa 02 tác phẩm dự thi gồm: 01 bài viết chính luận loại hình Tạp chí (Tạp chí in hoặc Tạp chí điện tử) và 01 bài viết chính luận loại hình Báo (Báo in hoặc Báo điện tử). Mỗi  bài viết gửi dự thi gồm bản in (khổ A4) và file mềm (định dạng Microsoft Word).

- Các tác phẩm dạng báo nói/ báo hình/ video clip mỗi tác giả/ nhóm tác giả được gửi tối đa 03 tác phẩm gồm: 01 tác phẩm loại hình báo nói (phát thanh); 01 tác phẩm loại hình báo hình (truyền hình) và 01 tác phẩm loại hình video clip. Mỗi tác phẩm dự thi gồm file phát thanh/truyền hình/video clip (định dạng mp3/mp4) và bản in kịch bản văn học (khổ A4, định dạng Microsoft Word).

- Tác phẩm dự thi là tác phẩm sáng tạo lần đầu, chưa từng được công bố trên các phương tiện thông tin đại chúng và mạng xã hội trước thời điểm phát động Cuộc thi. Các tác phẩm dạng viết phải đảm bảo tỷ lệ không trùng lặp so với các công trình khác của chính tác giả/nhóm tác giả hoặc của tác giả/nhóm tác giả khác (không quá 20% đối với thể loại Tạp chí, không quá 25% đối với thể loại Báo).

Tác giả/nhóm tác giả tham gia dự thi không vi phạm Luật Báo chí, Luật Sở hữu trí tuệ, Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, các quy định khác của pháp luật.

Thời gian tiếp nhận tác phẩm dự thi: Từ ngày 13/3/2024 đến hết ngày 08/5/2024.

Địa điểm nhận tác phẩm dự thi: Ban Tuyên giáo Quận ủy (phòng 106, Trung tâm Chính trị - Hành chính quận, Lô 26A đường Lê Hồng Phong, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền) hoặc Trung tâm Chính trị quận (số 32A, đường Võ Thị Sáu, phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền).

Quận ủy tổ chức hội nghị tổng kết, biểu dương, các tập thể, cá nhân, tác giả, nhóm tác giả có thành tích trong việc tổ chức, triển khai, tham gia Cuộc thi; lựa chọn các tác phẩm xuất sắc gửi dự thi cấp thành phố.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0