image banner
Thông tin về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp HĐND các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2023 – 2025

(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2023 - 2025.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính phường là cần thiết nhằm tạo điều kiện tập trung được các nguồn lực về đất đai, dân số, mở rộng không gian để quy hoạch, tập trung mở rộng sản xuất, phát huy hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh để phát triển kinh tế - xã hội. Việc đầu tư cơ sở hạ tầng, công trình phúc lợi được tập trung hơn, tránh việc đầu tư xây dựng dàn trải, nhất là đối với sự nghiệp giáo dục, y tế. Đồng thời, góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương, tinh giản biên chế; tiết kiệm chi cho ngân sách, góp phần vào cải cách chính sách tiền lương, nâng cao đời sống cho cán bộ, công chức và nâng cao chất lượng, trách nhiệm cho đội ngũ cán bộ, công chức.

Việc sắp xếp các đơn vị hành chính phường nhằm tổ chức hợp lý đơn vị hành chính các cấp, phù hợp với thực tiễn và xu thế phát triển; đảm bảo hoàn thiện thể chế về đơn vị hành chính, bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao đời sống Nhân dân; đảm bảo quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội và đảm bảo theo tinh thần chủ trương của Đảng và Nhà nước.

Với ý nghĩa đó, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2023 - 2025.

Việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp căn cứ vào Nghị quyết số 117/NQ-CP ngày 30/7/2023 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch số 44/KH-UBND ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng về việc tổ chức lấy ý kiến cử tri và tổ chức kỳ họp Hội đồng nhân dân các cấp thông qua chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã thuộc các quận, huyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023 - 2025.

Trên cơ sở đó, Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền Tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cử tri và thông qua kỳ họp Hội đồng nhân dân quận, phường chủ trương sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận Ngô Quyền giai đoạn 2023 - 2025 đảm bảo công khai, dân chủ và đúng quy định của pháp luật.

Đối tượng lấy ý kiến: Cử tri, là công dân nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đăng ký thường trú và đăng ký tạm trú tại đơn vị hành chính phường chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp, đủ 18 tuổi trở lên, có đầy đủ năng lực hành vi dân sự (tính đến ngày tổ chức việc lấy ý kiến). Tuổi của công dân được tính theo ngày, tháng, năm ghi trong Giấy khai sinh (trường hợp không có Giấy khai sinh thì căn cứ vào căn cước công dân hoặc các giấy tờ có giá trị khác).

Nội dung lấy ý kiến cử tri là Phương án sắp xếp đơn vị hành chính phường trên địa bàn Quận Ngô Quyền; Tên gọi của đơn vị hành chính phường hình thành sau sắp xếp, cụ thể:

- Thành lập 02 phường mới trên cơ sở sáp nhập 06 phường:

1. Thành lập phường Lạch Tray trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 phường có vị trí liền kề là phường Đồng Quốc Bình, phường Lạch Tray, phường Lê Lợi.

2. Thành lập phường Gia Viên trên cơ sở nhập nguyên trạng diện tích tự nhiên và quy mô dân số của 03 phường có vị trí liền kề là phường Gia Viên, phường Lạc Viên, phường Máy Tơ.

Phạm vi lấy ý kiến: Trên địa bàn đơn vị hành chính phường liên quan, chịu ảnh hưởng trực tiếp của việc sắp xếp, bao gồm: Phường Đồng Quốc Bình, phường Lạch Tray, Phường Lê Lợi, phường Gia Viên, phường Lạc Viên và phường Máy Tơ.

Hình thức, cách thức thực hiện lấy ý kiến cử tri:

- Lấy ý kiến cử tri bằng hình thức phát phiếu lấy ý kiến theo từng hộ gia đình trong mỗi khu vực lấy phiếu của từng tổ dân phố.

- Cử tri phải tự mình viết và ký vào Phiếu lấy ý kiến, không được nhờ người khác viết thay. Trường hợp cử tri không biết chữ, cử tri là người khuyết tật không thể tự đánh dấu và ký tên vào Phiếu lấy ý kiến cử tri thì nhờ người trong gia đình hoặc người thân viết hộ.

Tổ chức việc lấy ý kiến cử tri sau 30 ngày kể từ ngày bắt đầu niêm yết danh sách cử tri.

Tin liên quan
1 2 3 4 5  ... 
image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0