image banner
Quận Ngô Quyền phát động thi đua nước rút hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023

(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - UBND Quận Ngô Quyền vừa ký ban hành Kế hoạch 245/KH-UBND ngày 20/11/2023 về phát động phong trào thi đua nước rút phấn đấu hoàn thành, hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

Với chủ đề thi đua “Toàn quận phát huy nội lực, đồng lòng thi đua hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch và chủ đề hành động năm 2023 của thành phố “Đẩy mạnh chỉnh trang, hiện đại hóa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu - Thực hiện chuyển đổi số” và của quận “Tăng cường quản lý đất đai, đô thị và giải phóng mặt bằng”.

Mục tiêu của Kế hoạch nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi trong việc thực hiện hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2023 của quận trong các tháng cuối năm 2023. Phát hiện kịp thời các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những cách làm mới, làm hay có hiệu quả để biểu dương, nhân rộng trong toàn quận.

Nội dung phong trào thi đua tập trung vào 06 nhiệm vụ cụ thể:

1. Thi đua triển khai cao điểm việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 07/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; các Nghị quyết, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, các Nghị quyết của HĐND thành phố; các Nghị quyết, kết luận của Quận uỷ, Ban Thường vụ Quận uỷ, các Nghị quyết của HĐND quận; thực hiện hiệu quả chủ đề hành động năm 2023 của thành phố và quận.

2. Tập trung rà soát chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã thực hiện trong 10 tháng đầu năm, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, tổ chức phát động thi đua thực hiện đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.

3. Tăng cường kỷ cương thu, chi ngân sách; rà soát các nguồn thu, sắc thuế, quyết liệt thu ngân sách nhà nước. Đẩy nhanh tiến độ triển khai các thủ tục về quy hoạch, đầu tư, đấu giá, đấu thầu, đất đai để tăng thu ngân sách nhà nước.

4. Thi đua thực hiện quyết liệt các giải pháp, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Tiếp tục giải quyết kịp thời các thủ tục đầu tư, vướng mắc về giải phóng mặt bằng, chuẩn bị sẵn mặt bằng sạch để ưu tiên thu hút các dự án đầu tư. Tích cực triển khai quyết liệt đẩy nhanh tiến độ các dự án hạ tầng giao thông, du lịch trọng điểm, các khu đô thị, nhà ở xã hội, ...

5. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số đã được triển khai phân bổ kinh phí và giải ngân theo đúng kế hoạch đã đề ra, đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ năm 2023.

6. Thực hiện nghiêm túc việc đôn đốc, kiểm tra, sơ kết, tổng kết các phong trào thi đua, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu để biểu dương, tôn vinh, khen thưởng kịp thời. Việc phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến phải được coi là nhiệm vụ trọng tâm trong đổi mới phương pháp tổ chức chỉ đạo phong trào thi đua, bảo đảm thực hiện đồng bộ cả bốn khâu: Phát hiện - Bồi dưỡng - Tổng kết - Nhân điển hình tiên tiến. Quan tâm tạo điều kiện để các điển hình tiên tiến được tuyên truyền, nêu gương, tạo sự lan tỏa trong các địa phương, cơ quan, đơn vị… Thực hiện đổi mới công tác khen thưởng bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch; coi trọng việc phát hiện, lựa chọn các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để khen thưởng.

Phong trào thi đua thực hiện cao điểm từ nay đến hết tháng 12 năm 2023.

Thành tích của phong trào thi đua này được coi là một trong các tiêu chí để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ công tác năm của các tập thể, cá nhân và đề xuất các cấp khen thưởng theo thẩm quyền đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023./.

 

image advertisement
image advertisement
image advertisement
image advertisement
TIN MỚI NHẤT
Thống kê truy cập
  • Đang online: 0
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 0
  • Tất cả: 0