Đôn đốc tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên và Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi

(Ngoquyen.haiphong.gov.vn) - Sáng 31/5, lãnh đạo Quận Ngô Quyền kiểm tra thực địa công tác giải phóng mặt bằng Dự án xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Tổng kho 3 Lạc Viên; Dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Trãi và chỉnh trang đô thị vùng phụ cận. Đây là hai trong số các dự án quan trọng của thành phố triển khai trên địa bàn quận Ngô Quyền đặt yêu cầu cao về tiến độ giải phóng mặt bằng.

TIẾP CẬN THÔNG TIN CỦA TỔ CHỨC, CÔNG DÂN
CHỈ ĐẠO - ĐIỀU HÀNH

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 26A Khu đô thị mới Ngã 5 - Sân bay Cát Bi, phường Đông Khê, Quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn