Thời gian: 17/05/2022 10:12

Sáng ngày 17/5/2022 tại Trạm Y Tế Phường Đằng Giang, phụ huynh các bé 5 tuổi Trường Mẫu giáo Sao Sáng 7 đã đưa con đến Trạm Y Tế để tiêm vắcxin phòng Covid-19.

Thực hiện Kế hoạch số 141/KH-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2021 Ủy ban nhân dân Quận Ngô Quyền triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng Covid- 19 giai đoạn 2021-2022 trên địa bàn Quận Ngô Quyền; Kế hoạch số 84/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND thành phố Hải Phòng và Kế hoạch số 43/KH-SYT ngày05/4/2022 của Sở y tế về việc triển khai chiến dịch tiêm vắcxin phòng Covid-19 cho trẻ từ năm đến 11 tuổi trên địa bàn thành phố Hải Phòng năm 2022;  Kế hoạch số 90/KH-UBND ngày 06/4/2022 của Uỷ ban nhân dân Quận Ngô Quyền về việc triển khai chiến dịch tiêm phòng vắcxin Covid-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi trên địa bàn Quận Ngô Quyền năm 2022.

Sáng ngày 17/5/2022 tại Trạm Y Tế Phường Đằng Giang, phụ huynh các bé 5 tuổi Trường Mẫu giáo Sao Sáng 7 đã đưa con đến Trạm Y Tế để tiêm vắcxin phòng Covid-19. 

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN NGÔ QUYỀN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Địa chỉ: Số 19 Đà Nẵng - Ngô Quyền - Thành phố Hải Phòng

Trưởng ban biên tập: Vũ Phi Tùng - Chánh Văn phòng HĐND & UBND quận

Liên hệ

 Điện thoại: 02253.836.786

 Email: ubngoquyen@haiphong.gov.vn

Website: https://ngoquyen.haiphong.gov.vn